Nieuwe 6-daagse fotocursus in Zuid-Limburg

4 juni 2017

Van 22 tot 28 oktober 2017 organiseer ik samen met collega-fotograaf Walter Blazer een 6 daagse fotocursus in Zuid-Limburg. Standplaats Oud-Valkenburg. We verblijven in een mooi oud hotel aan de rand van het Gerendal. Elke dag zijn er foto-opdrachten met een verschillend thema als: historie, natuur en landschap, macro, stillevens, "little people" e.a. We bezoeken o.a. twee nabijgelegen landgoederen met kastelen en het Gerendal. In de loop van de middag selecteren we foto's in een atelier in het hotel en kunnen we elkaars werk van constructief commentaar voorzien.
Kosten voor de hele cursus incl. vol pension 675 euro. We starten op zondagavond met een warme maaltijd in het hotel en eindigen op zaterdagochtend na het ontbijt. Er is plaats voor 8 cursisten. Op dit moment zijn er nog 3 plaatsen beschikbaar. Elke cursist heeft een eigen kamer.
Heb je belangstelling? Stuur dan een email naar natuuradvies@xs4all.nl

Natuurtoets nieuwe stijl

3 juni 2017

Sinds 1 januari 2017 zijn de Flora en Faunawet, de Natuurbescherminsgwet, de Jachtwet en de Boswet opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Een belangrijke wijziging in de natuurwetgeving is de rol van de overheid. In principe is de provincie de instantie die de wet toetst en handhaaft. Voor natuuraspecten voorheen te rekenen binnen de Flora en faunawet ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de initiatiefnemers van de projecten zoals projectontwikkelaars, particulieren en gemeenten. Zij schakelen de ecologische adviesbureaus in voor het uitvoeren van een natuurtoets. Bij habitattoetsen neemt de provincie het voortouw.
De provincies hebben nu ook de bevoegdheid om de aanwijzing van beschermde planten en dieren naar eigen inzichten per provincie te regelen via een provinciale verordening. Dat betekent dat bij de toetsing van ingrepen aan de nieuwe wet gekeken moet worden welke provinciale verordening van toepassing is. Het is er dus niet eenvoudiger op geworden want voorheen was er voor de beschermde planten en dieren één landelijke lijst van toepassing.
Het adviesbureau heeft een jarenlange ervaring met natuurtoetsen zowel volgens de Flora en faunawet als via de habitattoetsen in Natura 2000 gebieden. U kunt een vrijblijvende offerte voor zo'n toets aanvragen.